Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Εικόνες από πιλοτήρια (Cockpit pictures)

 Πιλοτήριο του γνωστού αεροσκάφους Boeing 737.  (This is the cockpit of the famous Boeing 737)
Ο βαθμός της αυτοματοποίησης των συστημάτων είναι φανερός, αφού είναι φανερή η παρουσία σύγχρονων μόνιτορ στην θέση των αναλογικών οργάνων. ( It is obvious that modern computers has fully replaced the analogics)
Και ως επακόλουθο, όλα αυτά τα συστήματα χρειάζονται αρκετά μέτρα καλωδιώσεων... (And as a result all thoese systems require lots of wiring...)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου