Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Σύστημα Ενόργανης Προσγείωσης (ILS) [GR]

Ο όρος ILS προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Instrument Landing System που σημαίνουν κατά λέξη "Σύστημα Ενόργανης Προσγείωσης".  Το ILS είναι ένα τερματικό Ραδιοβοήθημα που παρέχει, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες συσκευές του αεροσκάφους, πληροφορίες στον χειριστή ενός αεροσκάφους για την σωστή προσέγγιση και προσγείωση στο αεροδρόμιο το οποίο διαθέτει τέτοιο ραδιοβοήθημα. Τα ILS εγκαθίστανται συνήθως σε αεροδρόμια με αυξημένη κίνηση και αντίξοες καιρικές συνθήκες. Στην Ελλάδα βρίσκονται σήμερα εγκατεστημένα ILS στους Κρατικούς Αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ρόδου. Σκοπός του συστήματος ILS είναι να δώσει στον πιλότο ακριβείς πληροφορίες της διεύθυνσης του αεροσκάφους του ώστε να οδηγήσει το αεροσκάφος, αν είναι δυνατό και μέχρι του ακριβούς σημείου που αγγίζει το έδαφος. Η αξιοπιστία του συστήματος εξαρτάται από την αξιοπιστία των συσκευών, της ποιότητας της εγκατάστασης και των περιβαντολογικών συνθηκών (Βουνά, κτίρια, κλιματολογικές συνθήκες). Για τον λόγο αυτό πριν την εγκατάστασή του γίνεται θεωρητική μελέτη, υπολογιζομένων όλων των παραπάνω παραγόντων, οι οποίοι μετά της εγκατάσταση δεν πρέπει  να μεταβάλλονται. 
Ανάλογα με την αξιοπιστία του συστήματος το ILS κατατάσσεται σε τρείς κατηγορίες : 
 


Κατηγορία Ι:Επιτρέπει την ακριβή οδηγηση του αεροσκάφους μέχρι ύψους
 200 ποδών πάνω από το σημείο αναφοράς του ILS (Reference
 point). Το σημείο αναφοράς βρίσκεται περίπου 150 μέτρα
 περίπου από το σημείο επαφής του  αεροσκάφους με το έδαφος
 (touch down point). 
Κατηγορία ΙI: Επιτρέπει την ακριβή οδηγηση του αεροσκάφους μέχρι ύψους
 100 ποδών  πάνω από το σημείο αναφοράς του ILS (Reference
 point).
Κατηγορία ΙΙΙ: Επιτρέπει την ακριβή οδηγηση του αεροσκάφους μέχρι την
 επιφάνεια του διαδρόμου προσγείωσης, χωρίς ορατότητα
 στον διάδρομο προσγείωσης.
Το σύστημα του ILS περιλαμβάνει τις παρακάτω μονάδες :
 

1. Εντοπιστής διαδρόμου προσγείωσης    (Localizer)

Ο εντοπιστής διαδρόμου προσγείωσης (Localizer) είναι ένας πομπός που δίνει πληροφορίες αζιμουθίου ως πρός τον άξονα (Center Line) του διαδρόμου προσγείωσης του αεροδρομίου. Μαζί με τον πομπό του του καθοδηγητή τροχιάς κατολίσθησης(Glide path) μπορεί να επιτευχθεί ακριβής προσέγγιση. 
Οι κεραίες του localizer τοποθετούνται στο τέρμα του διαδρόμου (far end), στο σημείο που φαίνεται από το αεροπλάνο όταν αρχίζει να προσγειώνεται. Η εγκατάσταση της κεραίας είναι μια γραμμική σειρά κεραιών πολλών στοιχείων, με χοντρά, περιπλεγμένα στοιχεία. To Localizer εκπέμπει σε συχνότητες μεταξύ 108 και 118 MHz.

2. Καθοδηγητής τροχιάς κατολίσθησης (Glide path) 

Ο καθοδηγητής τροχιάς κατολίσθησης είναι ένας πομπός που δίνει τις πληροφορίες της ορθής κλίσης της γωνίας ως προς το οριζόντιο επίπεδο της ευθείας κατολίσθησης του αεροσκάφους κατά την προσγείωσή του. Η γωνία είναι 30

3. Ραδιοσημαντήρες (Marker Beacons)

Είναι δύο ή τρεις πομποί που δίνουν πληροφορίες ορθής προσέγγισης, ως σημεία ελέγχου, αν το αεροσκάφος βρίσκεται στην σωστή διεύθυνση προέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης. Στους παραπάνω σταθμούς μπορεί να συνυπάρχουν ταυτόχρονα εγκατεστημένοι ειδικοί εντοπιστές (Compass Locators)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου